பூதங்களால் புதையுண்டு போகுமா முஸ்லீம் அரசியல் தலைமைத்துவம்?

(வேந்து) முஸ்லீம் அரசியலுக்கு ஒரு நீண்ட வரலாறு உண்டு. முஸ்லீம் அரசியலின் ஆரம்பமே மிகப் பெரும் பேராட்டத்துடனே உருவானது. முஸ்லீம் மறுமல...
Read More

இதயம் சீல் வைக்கப்பட்டவர்களுக்காக இக்கட்டுரை எழுதப்படவில்லை.

வை எல் எஸ் ஹமீட் படித்தவர்கள் நிரம்பி வாழும் கல்முனை மாநகர எல்லைக்குட்பட்ட என் சகோதரர்களின் சிந்தனைகளுடன் இவ்வாக்கத்தின் மூலம் பேசவ...
Read More

அகில இலங்கை சமாதான நீதிவானாக சாய்ந்தமருது முகம்மது அப்துர் ரஹீம் நியமனம்.

( எம் . எஸ் . எம் . ஸாகிர் )  சாய்ந்தமருது  01 ஆம்   பிரிவின்   மு ன்னாள்   விவாகப்   பதிவாளரான    முகம் மது   இப்றாஹிம்   முகம்மது  ...
Read More