எம்மைப் பற்றி

தனக்கென மாத்திரம் வாழும் சுயநலம் கொண்ட அறிவு இருக்குமானால் அந்த அறிவு இல்லாத முட்டாளாக வாழ்வதுதான் மேல்.

மக்கள் நண்பனும் முட்டாளாகவே வாழ விரும்பி அதன் பயணத்தை தொடர்கிறது.

மக்கள் நண்பன் - சம்மாந்துறை

0 comments:

Post a Comment